top of page
uitvaartzorg

dat verdriet mag bestaan

Echte troost betekent

Wat te doen bij 
een overlijden

Als iemand net is overleden mag u gerust de tijd nemen om deze heftige gebeurtenis te verwerken. Pas al u eraan toe bent, belt u de huisarts. Die stelt het overlijden officieel vast. Daarna is het zaak om een uitvaartverzorger in te schakelen die de eerste zaken regelt. U kunt mij dag en nacht bellen om een overlijden te melden. Marjan van der Giessen Uitvaartzorg werkt zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag.

uitvaartzorg

De eerste zaken regelen

Nabestaanden hebben vaak de neiging om direct alles te willen gaan regelen als ze een overlijden melden. Dat is nergens voor nodig. In het eerste gesprek nemen we de uitvaart rustig stap voor stap door en bepalen samen welke zaken voorrang verdienen. Heeft de overledene een uitvaartwensenformulier ingevuld? Dan dient dat als leidraad voor de uitvaart.

uitvaartzorg

Opbaren

Nabestaanden mogen zelf beslissen of zij willen meehelpen met het wassen, aankleden en verzorgen van de overledene. De keuze is geheel aan u. De opbaring kan thuis, in een uitvaartcentrum of door deze twee opties te combineren. Ik begeleid u in elke stap van het proces en informeer u over alle mogelijkheden.

uitvaartzorg

Rituelen en religie

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor een persoonlijke uitvaart. Rouwrituelen helpen nabestaanden op hun eigen manier afscheid te nemen. Ik adviseer u graag over de vele opties die er bestaan om een uitvaart een persoonlijk tintje te geven. Denk bijvoorbeeld aan live muziek of een koets in plaats van een rouwauto.

Veel nabestaanden missen de binding met de kerk, maar grijpen in tijden van rouw wel terug op tradities en rituelen. Vanuit mijn christelijke achtergrond kan ik u goed sturing geven hierin en plannen we samen een uitvaart waar u achter staat. Niet strak en stijf, maar persoonlijk en warm met kerkelijke elementen.

uitvaartzorg

Kiezen voor begraven
of cremeren

Bij een plotseling overlijden is begraven of cremeren voor de meeste nabestaanden een moeilijke keuze om te maken. Emotionele en levensbeschouwelijke overwegingen spelen vaak een grote rol bij de beslissing. Marjan van der Giessen Uitvaartzorg begeleidt hen dan ook intensief. Wij beantwoorden al uw vragen en brengen desgewenst samen met u een bezoek aan het crematorium of de begraafplaats.

Begraven

Als u kiest voor begraven zijn er twee opties: een algemeen of een particulier graf. Een particulier graf is voor twee personen, u bepaalt zelf wie erin wordt begraven. Het heeft meestal grafrechten voor twintig jaar die daarna te verlengen zijn. Goedkoper is een algemeen graf. Hierin liggen twee tot drie personen die elkaar niet kennen. De gemeente bepaalt wie in een algemeen graf komen te liggen en het is niet mogelijk om de grafrechten te verlengen.

Cremeren

Vroeger was het gebruikelijk om de as van een overledene te verstrooien zonder dat de nabestaanden daarbij waren. Tegenwoordig zijn er vele keuzes op het gebied van asbestemming. De as wordt vier weken na de uitvaart vrijgegeven. U kiest dan zelf of u deze bijvoorbeeld in een urnentuin of -muur wilt plaatsen, ergens wilt uitstrooien of in een assieraad wilt laten verwerken. Ik informeer u graag over de mogelijkheden.

Kind

Afscheid nemen van een onvoltooid leven

uitvaartzorg

Een goed afscheid helpt nabestaanden dit enorme verdriet een plaatsje te geven. Het overlijden van een kind heeft effect op de hele omgeving. Familie en vrienden, maar ook schoolgenootjes of op de sportclub. Iedereen krijgt de gelegenheid om afscheid te nemen.. Denk bijvoorbeeld aan een troosthoek met kussens en knuffels, een speciaal plekje in de aula van het crematorium of de kerk of zelfs een stille tocht.

Uitvaartfotografie om een speciale dag vast te leggen

Voor de meeste nabestaanden klinkt het op het eerste cru in de oren: foto’s maken op de uitvaart. Toch kan professionele uitvaartfotografie een belangrijke rol spelen in het rouwproces. Het afscheid van uw dierbare gaat vaak in een roes voorbij. De foto’s geven u een tastbare herinnering van momenten die u nooit meer over kunt doen.

uitvaartzorg

Uitvaartfotografie geeft hen die onverhoopt niet bij het afscheid aanwezig konden zijn een mogelijkheid mee te delen in de ervaring. Zo hebben zij het gevoel er toch een beetje bij te zijn geweest. Ook kleine kinderen zijn gebaat bij een mooie rouwreportage. Zij zijn vaak te jong om te beseffen wat er gebeurt. Mooie foto’s van de uitvaart kunnen hen op een later moment de steun bieden die zij nodig hebben bij het rouwen.

Kosten

De kosten zijn misschien het laatste waar u aan denkt bij een uitvaart, maar daarom niet minder belangrijk. Ik hanteer transparante prijzen en informeer u eerlijk over wat er wel en niet mogelijk is. Elke uitvaart is maatwerk, daarom spreek ik niet van een standaard kostenplaatje. Ik stem het afscheid samen met u af op basis van uw budget en wensen. Alles is bespreekbaar. Marjan van der Giessen begeleidt u op rustige en persoonlijke wijze in de dagen naar een uitvaart.

bottom of page