top of page
uitvaartverzekering

niet om de kosten

Laat een uitvaart om de persoon gaan

Ongeacht welke
uitvaartverzekering

uitvaartverzekering

Veel nabestaanden denken dat zij verplicht zijn om in zee te gaan met een uitvaartverzorger die aangesloten is bij hun eigen uitvaartverzekering. Dit is een misverstand. U bent altijd vrij in de keuze voor een uitvaartondernemer, ongeacht waar u verzekerd bent. Het is belangrijk om duidelijk bij de verzekering aan te geven dat u de uitvaart bij een andere uitvaartondernemer laat verzorgen. Als u mij belt, zorg ik dat al het papierwerk met de verzekeraar in orde komt.  

Ik doe al het
uitzoekwerk

Ik kan alles voor u regelen: van papierwerk tot declaraties. Soms heeft de overledene wel acht verschillende oude polissen. Deze kunnen nog steeds gedeclareerd worden, zelfs de verzekeringen waarin nog over guldens wordt gesproken. Deze rekent de verzekering om in euro’s. Ik neem deze hele papierwinkel van u over en zoek alles uit. Er is echt meer mogelijk dan u denkt. Ook handgeschreven polissen worden uitgekeerd.

uitvaartverzekering

Kapitaalverzekering

Als u een kapitaalverzekering heeft, keert de verzekering een geldbedrag uit aan de nabestaanden. Zij mogen ermee doen wat zij willen en hoeven dit bedrag niet per se helemaal aan de uitvaart te besteden. U kunt de uitvaart dus zo sober of uitbundig maken als u zelf wilt. Het kan voorkomen dat de geldsom niet voldoende is om de uitvaart mee te verzorgen, zeker bij oudere verzekeringen. Nabestaanden moeten dan zelf bijbetalen.

Uitvaartverzekering in natura

Bij een natura uitvaartverzekering hebben de nabestaanden geen recht op geld, maar op een bepaald aantal onderdelen van een uitvaart. Denk hierbij aan de uitvaartverzorger, de kist en de rouwauto. In de polis staat precies waar u allemaal recht op heeft. Als u afwijkt van de standaard diensten, zult u moeten bijbetalen. U kunt ook bij deze verzekering ervoor kiezen om de uitvaart door een ander te laten uitvoeren. Er wordt dan alsnog een bedrag uitgekeerd.

U bent vrij in de keuze voor uw uitvaartverzekeraar. Marjan van der Giessen Uitvaartzorg regelt graag al het papierwerk.

bottom of page